Foto's en Verslagen

Linten Circel Lucca Gemma Bloessem Processie 2
         
Lente Gemmakaarsen Processie Boom Theehuisje

 

Diverse foto's 2015 en 2016

Accordeon
M. Reul
Accordeoniste
     
Bloementapijt
Hapjes
Kroon

Diverse foto's 2014

Gemmahof lente
Christusbeeld
Boom Gemmahofje
     
Lentebloesem
Pimpernoten
Theehuisje

 

Jaarverslag 2014

Uitgevoerde activiteiten:Gemma in Lucca

Ook in 2014 zijn er weer wekelijks en dagelijks missen in de Gemmakapel opgedragen. De bezoekersaantallen blijven onverminderd hoog. Naast de opgedragen missen hebben ook vele bezoekers weer hun weg weer gevonden naar de Gemmakapel, gewoon voor een moment van stilte of gebed. Getuige de vele opgestokken kaarsjes neemt de Gemmakapel toch een bijzondere plaats in het hart van vele mensen in. De Stichting Gemmakapel en de Gemmazusters (Zuster Margaretha en Zuster Annunciata van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed) mogen zich verheugen in een groeiend aantal vrijwilligers die tijd vinden voor het onderhoud van de kapel en die op zondag na de mis helpen bij het schenken van een kopje koffie voor de bezoekers. Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was de viering van het 50 Jarig professiefeest van Zuster Margaretha. De viering met Heilige mis en aansluitend een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers, weldoeners, familie en genodigden was een onvergetelijke gebeurtenis. Onder de genodigden (zie inzet), een delegatie van de oorsprongkelijke bewoonsters van het klooster: de Zusters Passionistinnen (thans wonende in Arnhem).

Bezoekersaantallen :
In 2014 waren er 6000 kerkbezoers voor de missen op Zon en Feestdagen. (tegen 2013: 6500) .
In 2014 waren er 5000 kerkbezoekers voor de mis op door-de-weekse dagen. (tegen 2013: 3600) .
Daarnaast zijn er nog vele bezoekers aan de Gemmakapel die komen voor stilte, gebed en het opsteken van een kaarsje.

 

Jaarverslag 2013

Uitgevoerde activiteiten:Gemma in Lucca

Ook in 2013 zijn er weer wekelijks en dagelijks missen in de Gemmakapel opgedragen. De bezoekersaantallen op Zondagen zijn nog weer hoger dan in 2012. De bezoekersaantallen op de door-de-weekse-dagen zijn redelijk stabiel. Naast de opgedragen missen hebben ook vele bezoekers weer hun weg gevonden naar de Zusters voor een luisterend oor en een bemoedigend woordje. Het 75 Jarig bestaan van de Gemmakapel is in December groots gevierd met een Heilige mis met aansluitend een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers, weldoeners en genodigden. Onder hen een delegatie van de oorsprongkelijke bewoonsters van het klooster: de Zusters Passionistinnen (thans wonende in Arnhem). Uit dankbaarheid voor de niet aflatende inzet van de huidige Gemmazusters (Zuster Margaretha en Annunciata van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed) en vanwege een 50-jarig professifeest zijn we als stichting in staat geweest beide Zusters een reis naar Lucca (It) aan te bieden. Lucca, de stad waar Gemma Galgani geboren en begraven is.

Bezoekersaantallen :
In 2013 waren er 6500 kerkbezoers voor de missen op Zon en Feestdagen. (tegen 2012: 6000) .
In 2013 waren er 3600 kerkbezoekers voor de mis op door-de-weekse dagen. (tegen 2012: 3500) .
Daarnaast zijn er nog vele bezoekers aan de Gemmakapel die komen voor stilte, gebed en het opsteken van een kaarsje.

 

Ingang Zomer

 

Jaarverslag 2012

Uitgevoerde activiteiten:
Processie
Ook in 2012 zijn er weer wekelijks en dagelijks (door de week) missen in de Gemmakapel opgedragen. Opvallend is dat de bezoersaantallen op Zondagen in de Gemmakapel stijgen, daar waar landelijk een duidelijke afname van kerkbezoek gaande is. Naast de opgedragen missen zijn we er ook weer in geslaagd om de Zusters in staat te stellen vele mensen een luisterend oor te bieden en met raad en daad bij te staan. Voor de vrijwilligers is een BBQ georganiseerd en voor de kinderen van de vrijwilligers een "Sinterklaas-bijeenkomst". De Sacrementsprocessie en het gehouden Gemmatridium mochten ook in 2012 niet ontbreken evenals de viering van vele andere Kerkelijke hoogtijdagen.
Het bestuur heeft een 4-tal geplande bestuursvergaderingen gehouden en heeft tevens tevens overleg gevoerd met de verhuurder (Zowonen) in verband met het geplande vetrek van de Stchting Daaelzicht uit de aangrenzende vertrekken van het Gemma Kloostercomplex.

Bezoekersaantallen :
In 2012 waren er 6000 kerkbezoers voor de missen op Zon en Feestdagen. (tegen 2011: 5400) .
In 2012 waren er 3500 kerkbezoekers voor de mis op door-de-weekse dagen. (tegen 2011: 4200) .

Daarnaast zijn er nog vele bezoekers aan de Gemmakapel die komen voor stilte, gebed en het opsteken van een kaarsje.

 

Linten Circel Lucca Gemma Bloessem Processie 2
         
Lente Gemmakaarsen Processie Boom Theehuisje