Gebed tot de Heilige Gemma

Heilige Gemma
U bent goed voor degenen
Die vol vertrouwen om uw hulp vragen.
Velen hebben mogen ervaren,
Dat hun bidden tot U, niet vergeefs was.
Hoopvol richt ik mij dan ook tot U,
Om voor mij ten beste te spreken bij God,
Die zijn kinderen nooit in de steek laat.

In stilde smeek ik U:
……………………

Alles leg ik in uw handen,
O, heilige Gemma.
Verlangend zie ik uit naar een oplossing
Voor mij nood.

Heilige Gemma, bid voor mij en voor allen
Die hun toevlucht tot U nemen.

Amen