Een nieuwe Toekomst voor de Gemmakapel

Nieuwsflits 18 Oktober 2015

Stichting Gemmakapel verwerft deel Gemmaklooster

Na lange tijd van informeren, lobbiëen, netwerken en onderhandelen maakte de Katholieke Stichting Gemmakapel vandaag bekend
dat zij de Gemmakapel en een deel van het Gemmaklooster heeft aangekocht.
De komende periode zal in het teken staan van aanpassingen om het geheel geschikt voor de toekomst te houden.
Op deze pagina van de website houden we u graag op de hoogte van de mijlpalen in dit project.


Gemmakapel Geheel achter

Foto van de Gemmakapel gezien vanaf de achterzijde

..........................

Nieuwsflits 9 December 2015

Informatieavond "Toekomst Gemmakapel" druk bezocht

Op Woensdagavond, 9 December is er een informatieavond gehouden om de vrijwilligers van de Gemmakapel te informeren over de toekomstplannen.
De opkomst was groot, en zoals gebruikelijk was het erg gezellig....:

Infoavond 1

Foto, genomen op de Informatieavond in de grote zaal van het Gemmaklooster

Wat hebben we in eigendom verkregen?: -de Gemmakapel , -de Portierswoning, -de Grote zaal en Kapittelzaal, -de Kelderruimten onder dit deel
- een stukje grond aan de Beukebooomweg om een kleine kloostertuin te realiseren.
Daar waar het gebouw gesplitst wordt liggen gemeenschappelijke toiletgroepen en het trapportaal.
Deze worden ondergebracht in een vereniging van eigenaren (V.V.E.)

De uitdaging is om in het kloostergebouw de originele details weer naar boven te halen en toch een modernisering door te voeren,
De verbouwingsplannen zullen in fasen gerealiseerd worden waarbij het motto geld: eerst financiering rond, dan pas uitvoeren.
Bovenaan het actielijstje staat de verwarming. De verwarming van de grote zaal en kapittelzaal moeten gekoppeld worden aan de
verwarmingsinstallatie van de Gemmakapel zodat we zelfvoorzienend zijn. Iets vergelijkbaars geldt voor de elektrische installatie.
Het opwaarderen van de grote zaal en de kapittelzaal en keukenvoorziening hebben hoge prioriteit.
Ook op de wensenlijst staat asbestverwijdering: er is asbest (goed verpakt) verwerkt in de daken onder de dakpannen.
Het opknappen van de portierswoning en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de zijkapel zouden we als project ook graag realiseren.
In de bouw laten we ons adviseren en begeleiden door architect Joost Pennings.

ArchitectJoost

Foto van Joost Pennings op de voorlichtingsavond.

Inmiddels hebben de eerste bouwvergaderingen plaatsgevonden en wordt bekeken hoe we gas en elektra kunnen afsplitsen
van het overige deel van het kloostercomplex. De komende periode zullen regelmatig de handen uit de mouwen moeten!

wordt vervolgd...

..........................

Nieuwsflits 1 Juli 2016

Deelproject "Centrale verwarming Gemmakapel" gestart

Op 20 Juni is begonnen met het deelproject "Centrale verwarming". Dit project bestaat uit 3 activiteiten:
1: Het loskoppelen van de oude installatie in het ""Ketelhuis van het Gemmakloostercomplex"" .
2. Het vervangen/plaatsen van een nieuwe CV (Remaha Quinta pro) voor de Gemmakapel en Grote zaal / kleine zaal.
3. Het plaatsen van een kleine CV in de ""Portierswoning""
Op 1 Juli zijn deel 1 en 2 reeds gerealiseerd. Deel 3 Volgt.
Onder in de kelders loopt een wirwar van oude leidingen die deels verwijderd worden en deels omgelegd / herbruikt.
De nieuwe installatie zal naar verwachting energiezuiniger zijn en goedkoper in onderhoud.
De aanpassingen vinden in de zomer plaats zodat de CV zonder probleem een tijdje uit kan staan.
Ruim voor de herfts is de nieuwe situatie operationeel en zijn we niet meer afhankelijk van bouwactiviteiten in het zorgcomplex.

Ketelhuis

Foto: Het oude "Ketelhuis" van het gehele Gemmakloostercomplex.

 

Remaha QP

Foto: De nieuwe CV voor alleen de Gemmakapel en bijbehorende ruimten.

wordt vervolgd...

..........................


Nieuwsflits 15 Oktober 2016

Deelproject "Centrale verwarming Gemmakapel" afgerond

Eind September is het deelproject "verwarming" opgeleverd.
Naast de CV installatie op de foto hierboven is nog een kleine CV installatie geinstalleerd voor verwarming van de portierswoning.
Verder zijn alle ruimten individueel instelbaar te verwarmen. Duurzaam en energiebesparend!

..........................


Nieuwsflits 26 November 2016

Fondsenwerving: Bronzen Beeldje Gemma

In de afgelopen maand is voortgang geboekt in een aantal lopende subsidie-aanvragen. (hierover later meer).
Daarnaast hebben we ook zelf een aktie opgezet om geld te generenen voor de verbouwingsplannen.
In de afgelopen maanden is gewerkt aan een bronzen beeltenis van Gemma. Het beeldje zal in een beperkte oplage van 250 stuks worden vervaardigd.
In de ""stille voorverkoop" hebben inmiddels 50 beeldjes hun weg gevonden naar kerkgangers en anderen die Gemma een warm hart toedragen.
In de maand December wordt meer aandacht voor deze aktie gevraagd. Het vervaardigen van het beeldje gebeurdt bij een bronsgieter in Belgie.
Door slecht weer en lokaal wateroverlast in het voorjaar heeft de vervaardiging even vertraging opgelopen, inmiddels is dit opgelost.
We zullen kijken of we wat foto's van het vervaardigings proces kunnen bemachtigen voor deze website.
Hieronder een foto van het beeldje en een link naar de flyer / bestelformulier.

Gemmabeeldje

Naar Bestelformulier

..........................


Nieuwsflits Augustus 2018

Start plaatsing Monumentaal Isolatieglas

In de verschillende vertrekken van het Gemmaklooster is veel glas verwerkt. Talloze kleine ruitjes.
Probleem is dat dit allemaal enkelglas is en dus slecht geisoleerd.
Omdat het Gemmaklooster een rijksmonument is legt dit beperkingen op aan de mogelijkheden dubbelglas te plaatsen.
Een oplossing is gevonden: Speciaal dun dubbelglas met uitstraling zoals gebruikelijk in de jaren 30 van de vorige eeuw.
In augustus is begonnen het glas te verwijderen, in September zal alle glas vervangen en teruggeplaats zijn!.

Hieronder een foto met de ramen gezien vanuit het keukentje: allemaal enkelglas!

Gemmabeeldje

Hieronder een foto van de Portierswoning met verwijderd glas.

Gemmabeeldje

..........................


Nieuwsflits September 2018

Start Verbouwing en Dakisolatie

In September is dan eindelijk begonnen met de verbouwing. Eerst wordt de Portierswoning opgeknapt en daarna de rest van het klooster.
Belangrijk moment voor de Stichiting Gemmakapel was het in originele staat terugbrengen van de verbinding tussen de grote zaal en de zijkapel.
Gedurende 20 jaar was deze opening afgesloten (noodzakelijk ten tijde van bewoning door Daaelzicht).
De renovatie van het dak is noodzakelijk i.v.m. aanwezig asbest en het aanbrengen van isolatie.
Om dit te kunnen uitvoeren is het binnenterrein via het Gemmahofje bereikbaar gemaakt met rijplaten.

Foto: Doorgang van Zijkapel naar grote zaal in Ere hersteld ! .!

Gemmabeeldje


Foto: Stellingmateriaal voor dakrenovatie.

Gemmabeeldje

..........................


Nieuwsflits Oktober 2018

Renovatie en Dakisolatie

In Oktober wordt er hard gewerkt aan devernieuwing van het Dak.
Dakpannen worden vervangen, isolatie wordt aangebracht, en asbesthoudend materiaal wordt verwijderd.
De isolatie is van belang om stookkosten te verminderen en is een van de peilers van de verkregen subsidie voor het project.
Het weer werkt gelukkig heel erg mee dus er kunnen meters worden gemaakt!

Foto: Vernieuwing van het Dak

Dakrenovatie

..........................


Nieuwsflits December 2018

Zalen, Keuken en Dak

In November en December is er hard gwerkt aan het Dak van het huisje en aan de Gemmazaal / Kapittelzaal.
De eerste foto laat het vernieuwde dak zien (geisoleerd en asbesthoudend materiaal verwijderd). Het huisje is zo goed als klaar.
Het plafond in de grote zaal moet verwijderd omdat er leidingwerk aangelegd moet worden ten behoeve van appartementen die op de verdieping erboven worden gerealiseerd.
De Kapittelzaal krijgt openslaande deuren naar de tuin en een directe verbinding naar de gang en keuken (op de plaats waar vroeger ook de doorgang zat).
De nieuwe keuken heeft direct contact met de grote zaal via een mooi gerealiseerd ""dorgeefluik". Al met al erg veel stof en breekwerk afgelopen 2 maanden!.
De planning is dat in Januari de oplevering plaatsvindt. Daarna moet de afwerking en inrichting nog gedaan worden.
We zitten aardig op schema!

Foto: Vernieuwing van het Dak van het Huisje

Dakrenovatie


....................... .

Foto: Verwijderd plafond Grote zaal

Dakrenovatie


....................... .

Foto: Originele doorgang hersteld in Kapittelzaal

Dakrenovatie


....................... .

Foto: Contact met de nieuwe keuken vanuit de Gemmazaal via doorgeefluik

Dakrenovatie

Nieuwsflits Juni 2019

Nadat de meeste ruimten voor de Gemmakapel zijn opgeleverd is er nog veel werk voor de renovatie
van het gedeelte van het klooster waar de zorginstelling "Nobamacare" haar intrek zal nemen.
Voor de stichting Gemmakapel is het nu tijd de puntjes op de i te zetten.
(onder andere de inrchting van beide zalen).
Net op tijd voor de Sacrementsprocessie konden we gebruik maken van de ruimten
en het opgeleverde buitenterrein / binnentuin :

------------------

Foto: Dakrenovatie is klaar voor de Processie in Juni 2019

Processie

-----------------

Foto: Kapittelzaal opgeleverd en in gebruik genomen tijdens processie

Kapittelzaal

-------------

Nieuwsflits Augustus 2019

We zijn nog niet klaar: Aan de Beukenboomweg zal het terrein en de tuin nog opgeknapt moeten worden .
Inmiddels hebben de eerste bewoners intrek genomen in het zorgcomplex "Nobamacare".
16 Appartementen voor ouderen met een zorgvraag zijn opgeleverd.

Foto: Bij de afronding van de verbouwing, dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Dank